Vuonna 2018 Nobelpalkittua syöpähoitotekniikkaa hyödyntävä syöpää vastaan taisteleva uusi metodi nostaa uudessa syöpälääkärien tutkimuksessa etäpesäkevaiheen syöpäpotilaiden selviytymisprosentin täydelliseen 100% :tiin kun sitä käytetään tavanomaisen lääkärihoidon  lisätukena

Onko tämä metodi  vihdoinkin keino jolla  varmistaa voitto syövästä 100% varmuudella  jos sitä käytetään ajoissa?

*Jos sinulla on syöpä ja haluat varmistaa että voitat sen nopeimmin ja varmimmin.
*Tai jos sinulta on parannettu syöpä onnistuneesti – ja haluat varmistaa ettei se tule takaisin uudestaan ikinä.
*Tai jos haluat keinon jolla voit nopeuttaa kehosi toipumista raskaista syöpähoidoista.

Niin tässä on elämäsi tärkeintä luettavaa sinulle.

Olitko tietoinen siitä, että vuonna 2018 Nobelin lääketieteen palkinto, meni  todella lupaavalle uudenajan syöpähoitotekniikalle?

Tämä uudenajan tekniikka oli  hyödyntää kehosi omaa immuunijärjestelmää syöpäsolujen eliminoinnissa.

Eli kehosi immuunijärjestelmä eliminoi syöpäsoluja varsin tehokkaasti normaalioloissa.

Miksi jos terveen ihmisen kehoon siirretään syöpäsoluja, niistä ei kasva yleensä syöpäkasvainta,  kun terveen ihmisen immuunijärjestelmä hyökkää syöpäsolujen kimppuun ja eliminoi ne.

Syöpäsairaille sen sijaan voidaan monesti istuttaa syöpä toiselta henkilöltä, koska syöpäsairailla immuunijärjestelmä ei toimi normaaliteholla, eikä eliminoi niitä syöpäsoluja tehokkaasti istutuskohdasta – miksi heille onkin alunperinkin päässyt kehittymään se syöpä siitä ensimmäisestä alunperin heidän kehoonsa jossain vaiheessa muodostuneesta ekasta syöpäsolusta.

Ja juuri tätä ongelmaa eli immuunijärjestelmän normaalin toiminnan heikentymistä ratkoakseen, nämä Nobelvoiton saanet syöpätutkijat, niin ovat kehittäneet uuden lääkehoidon, joka aktivoi immuunijärjestelmää toimimaan tehokkaammin ja saa siten syöpää sairastavan laiskasti  toimivan immuunijärjestelmänkin aktivoitua niin,  että se alkaa hyökätä syöpäsoluja vastaan normaalisti – niinkuin sen pitäisikin.

Alustavat tutkimustulokset tästä immuunijärjestelmää hyödyntävästä metodista ovat superlupaavia. Mikä ei ole ihme, koska kehon oma immuunijärjestelmä on jo täydellinen syöpätappaja

– eli normaalisti toimiessaan se on tarkempi kuin kirurgin veitsi.

–  se on tappavampi kuin vahvinkaan kemoterapia syöpäsoluille, kuitenkin ollen samalla  myös täysin sivuvaikutukseton muulle keholle.

– ja se on myös toiminnassa koko ajan ja tekemässä syöpäsolujen eliminointityötä ympärivuorokauden ikuisesti – miksi se ei vain tapa syöpää –  se lisäksi estää syöpää palaamasta ja ratkoo siten syöpien yleisen uusimisongelmankin.

Nyt koska tämä  immuunijärjestelmä on jo niin täydellinen syöpäsolujen eliminoija, niin tämä immuunijärjestelmän normaalia toimintaa hyödyntävä  syöpälääketeknologia tulee todennäköisesti ratkomaan tämän  syöpäongelman isolta osin –  sitten kun se on kehitetty loppuunsa, plus lopulta saanut kaikki tarvittavat luvat,  niin että sitä voidaan hyödyntää ihan arkiterveydenhoidossa.

Miksi  ei ollutkaan suuri yllätys,  että metodin kehittäjälääkärit saivatkin arvostetun nobelpalkinnon tästä syövänhoitokeksinnöstään jo näin alkuvaiheessa vuonna 2018 – vaiheessa missä metodi on pelastanut vasta tutkimuksissa olleita potilaita.

Nyt valitettavasti kuitenkin tämän  vallankumouksellisen immuunijärjelmää hyödyntävän syöpähoitokeinon käyttöönottoon tutkimuksien ulkopuolella arkiterveydenhoidossa – menee vielä pitkä  aika –  vähintäänkin kymmenen ehkä kaksikinkymmentäkin vuotta – etkä voi siksi  hyötyä tästä uudesta mullistavasta immuunihoito-lääketeknologiasta,  vaikka se olisikin henkesi pelastava lisäapukeino.

Onneksi kuitenkin,  vaikka et voi hyötyä tästä uudesta lääketeknologiasta,  niin on olemassa toinenkin jopa parempikin luonnollinen elämäntapohin perustuva keino,  mitä kautta voit hyödyntää tätä immuunijärjestelmäsi luontaista syöpäsolujen eliminointikykyä taistelussasi syöpää vastaan.

Tämä toinen luonnollinen elämäntapakeino on jopa  todettu toimivan vielä tehokkaammin yhdesssä ontologisyöpälääkärien tekemässä uudessa tutkimuksessa, kuin tämä nobelpalkittu lääkekeino edes – ja tämä toinen luonnollinen keino on siksi uskoakseni vielä se parempi näistä.

Haluaisitko kuulla mikä tämä toinen keino on?

No tämä toinen keino on sellainen kuin “syövän pää-alkusyyn ratkominen”.

Mikä on syöpien pääalkusyy ja miten voitat syövän ratkomalla tämän alkusyyn

Eli tutkijat ovat pääosin yhtämielisiä että elämäntavat  ovat syöpien pää-alkusyy. Kiistaa on lähinnä vain siitä kuinka suuri osuus tällä pää-alkusyyllä on syöpien määrässä.

Osa tutkijoista arvioi tilastojen perusteella terveitä ja syöpäsairaita ihmisiä toisiinsa verratessaan, että 40-50% syövistä olisi estettävissä terveellisimmillä elämäntavoilla,  kuten esim tupakoimattomuudella.

Nyt kuitenkin toiset tiedemiehet arvioivat että elämäntavat ovat vielä suurempi syy syöpiin kuin tämä 40-50%.

Eli kun nämä toiset tutkijat ovat  katsoneet tilastoissa hieman pidemmälle taaksepäin ja verranneet nykyihmisiä entisajan ihmisiiin, niin he ovat huomanneet että ihmisillä oli ennen parhaillaan jopa yli 90% vähempi syöpiä.

Ja koska geenimme ovat edelleen  samat kuin noina vähäsyöpäisinä aikoina ennen, niin se tarkoittaa näiden tutkijoiden mielestä sitä,  että jopa 90% nykyihmisten syövistä olisi selitettävissä elintavoilla – kun elintavat ovat ainoa asia joka on muuttunut samalla kun syöpämäärä on kasvanut valtavasti.

Eli tiedemiehet arvioivat että  syöpien pää-alkusyy on elintavoissa ja he arvioivat että parhaillaan jopa yli  90% nykyihmisten syövistä olisi  selitettävissä  elintavoilla.

No  nyt  tästä herää kysymys että  miksi nämä elintavat vaikuttaisivat syöpiiin noin voimakkaasti,  että jopa yli 90% syövistä selittyisi elintavoilla?

No vastaus  on,  että elintavat vaikuttavat noin suuresti, koska ne elintavat juuri luovat lopulta sen immuunijärjestelmäsi toimintatehon.

Eli ne elintavat vaikuttavat ensin  kehosi terveyteen ja yleiseen toimintakykyyn  ja sitä kautta  ne vaikuttavat sitten  kehosi immuunijärjestelmän toimintatehoon – ja tämän immuunijärjestelmän toimintatehon kautta ne vaikuttavat lopulta sitten syöpiin.

Eli tilanne on nykytiedon mukaan se, että me  saamme  melkein kaikki elämämmeaikana syöpäsoluja – joita syntyy  äärimmäisen harvoin solujakautumisien yhteydessä.

Nyt kuitenkin koska solujakautumisia tapahtuu niin valtava määrä elämämme aikana, kun kehossamme on noin 37 triljoonaa solua, niin aina välillä meille jokaiselle  tulee myös virhekin josta syntyy syöpäsolu – etenkin vanhempana jolloin virhemahdollisuus kasvaa.

Nyt kuitenkin emme saa syöpiä kaikki tästä,  koska kun olemme riittävän yleisterveitä ja kehomme immuunijärjestelmämme toimii tehokkaasti, niin se eliminoi syöpäsoluja tehokkaasti ja syövät eivät pääse kehittymään ongelmaksi.

No se tilanne oli siis  se,  että ennen ihmisillä  oli erilaisten terveellisempien esiteollisten elintapojen takia  paljon parempi yleisterveys ja siten paljon parempi immuunijärjestelmän toiminta,  joka eliminoi sitten syöpäsoluja todella tehokkaasti pois.

Eli parempi yleisterveys ja siitä seuraava paremmin toimiva immuunijärjestelmä,  olivat syynä miksi syövät olivat harvinaisia ennen.  Ja heikompi yleisterveys ja huonommin toimiva immuunijärjestelmä – ovat syy miksi syövät ovat yleinen ongelma nykyaikana.

Miten elintavat tarkalleenottaen luovat hyvän yleisterveyden ja siten  tehokkaan normaalin immuunijärjestelmän joka eliminoi syöpäsoluja

No kun tajusi että elintavat luovat terveyden tason ja sitä kautta  immuunijärjestelmän toimintatason, niin aloin sitten selvittää, että miten ne elintavat tarkalleenottaen luovat sen  terveyden.

Tajusin tässä vaiheessa,  että ulkoiset elintavat vaikuttavat niin,  että ne muuttavat kehomme sisällä olevia  solutason tekijöitä-arvoja.

Ja muutos näissä  solutason tekijöissä-arvoissa kehomme sisällä, niin se on se joka lopulta vaikuttaa yleisterveyteen ja toimintakykyyn.

Lopulta sitten sain selville,  että  suurin muutos mitä on tapahtunut kehomme sisällä olevissa solutasomme  tekijöissä-arvoissa viimeisen 200 vuoden aikana,  niin on merkittävä soluhappi ja soluenergiatason lasku.

Eli sain selville että elintapojen muutos on laskenut kehomme sisäistä solutason soluhappi ja soluenergiatasoa merkittävästi.

Meillä nykyihmisillä on  siis keskimäärin matala soluenergiataso,  kun entisaikojen ihmisillä  oli keskimäärin korkea soluenergiataso.

Nyt luonnollisesti,  koska kaikki kehosi toiminta syntyy solujen tuottamana ja vaatii riittävästi soluenergiaa, niin matala soluenergiataso on yhtäkuin heikompi kehon yleisterveys ja siten heikompi  kehon immuunijärjestelmäkin  toiminta.

Eli soluhappi ja soluenergiatason lasku elintapamuutoksen takia,  on loppupeleissä se pää-alkusyy   heikompaan immuunijärjestelmän toimintaan ja siten pääsyy syöpien valtavaan lisääntymiseen viimeisen 200 vuoden aikana.

Ja tämä tarkoittaa nyt sitä,  että voisit  teoriassa saada immuunijärjestelmäsi eliminoimaan syöpäsoluja tehokkaasti normaalilla tavalla sillä,  että  nostat soluhappi ja soluenergiatasoasi korkeammalle tasolle  suht yksinkertaisia elämäntapatekniikoita käyttämällä.

Mutta toimisiko tällainen immuunijärjestelmän toiminnan parannustekniikka  tosiaan käytännössä  syöpiä vastaan, niin että siitä olisi oikeasti hyötyä?

No siltä näyttäisi ainakin tämän seuraavan tutkimuksen mukaan.

Soluenergiatasonnosto luo parhaan syöpähoitotutkimustuloksen!  100% selviytymisprosentti 3 vuoden seuranta-aikana niillä etäpesäköitymisvaiheen syöpäpotilailla, jotka nostivat soluhappi ja soluenergiatasonsa normaalikorkeaksi

Eli en ole ainoa joka on tajunnut tämän soluhappi ja soluenergiatason nostometodin –  useampi lääkäri on tajunnut sen ennen minua.

Ja näiden joukossa on ollut muutama ontologi syöpälääkärikin.  Ja he ovat lopulta  järjestäneet tieteellisen tutkimuksen jolla selvittää metodin teho tieteellisesti.

Eli ontologit ovat siis tehneet tutkimuksen,  missä he ovat selvittäneet mitä tapahtuu jos tavanomaista syöpähoitoa tuetaan vielä tällä immuunijärjestelmän toimintatehoa lisäävällä soluhappi ja soluenergiatasonnosto-elämäntapaohjauksella.

Tutkimuksen tulos oli järisyttävä.  Tulos oli  että etäpesäköityneestä rintasyövästä kärsivien koepotilaiden selviytymisprosentti 3 vuodelta nousi 75 prosentista 100 prosenttiseksi, kun potilaiden soluenergiataso nostettiin epänormaalin matalasta normaaliksi luokiteltavalle tasolle.

Eli soluenergiatason nosto ja sen luoma immuunijärjestelmän toimintatehon parantuminen,  niin paransi tässä ekassa tutkimuksessa syövänhoituloksia enempi kuin mikään muu kokeiltu asia koskaan aiemmin.

Alustavasti  näyttäisi siltä että tämä soluhappi ja soluenergiatason nostometodi,   on ehkä jopa keino jolla voit    varmistaa voiton syövästä 100% varmuudella,  jos käytät sitä riittävän ajoissa normaalin hoidon tukena.

Nyt kuitenkin valittettavasti tämä läpimurtotutkimus oli vasta eka tutkimus.

Tieteessä se on vasta alku.

Esim kun tupakointi todettiin ekassa tutkimuksessa alustavasti lisäävän syöpäriskiä, niin meni vielä 34 vuotta ennenkuin lisätutkimukset vahvistivat tämän asian niin, että valtiot aloittivat varoittaa tupakoinnin vaaroista.

Ja meni vielä tuotakin pidempi aika, ennenkuin lääkärit alkoivat varoittaa kaikki tupakoinnin vaarallisuudesta.

Nyt tämän tutkitun soluhappi ja soluenergiatasonnostometodin kanssa on ihan sama tilanne.

Homma on vasta tieteellisessä mielessä aivan lapsenkengissä – ja siihen että lääkärit käyttävät tätä   ns soluenergiatasonnosto-elämäntapametodia hyväksesi,  niin siihen menee vielä vuosikymmeniä aikaa minimissäänkin, etkä voi siksi hyötyä tästä metodista lääkärisi ohjastamana.

Hyvä uutinen on kuitenkin se,  että voit silti hyödyntää tätä metodia jo nyt helposti ja tehokkaasti itse.

Olen nimittäin jo koonnut kaikki tarvittavat ohjeet ja salat  miten hyödyntää tätä metodia Miten Varmistaa Voitto Syövästä Tieteen Avulla kurssiini,  jonka avulla pääset jo nyt hyötymään tästä uudesta läpimurtometodista.

Miten Varmistaa Voitto Syövästä Tieteen Avulla kurssi 

Eli olen koonnut ohjeet miten hyödyntää tätä  soluhappi ja soluenergiatasonnostoa ja sitä kautta  immuunijärjestelmän toimintatehon parannusmetodia Miten Varmistaa Voitto Syövästä Tieteen Avulla  nimiseen kurssiini.

Ja olen vielä parantanut tämän metodin tehoa.

Eli soluhappi ja soluenergiatasonnosto-metodi piti 100 prosenttisesti hengissä seuranta-ajalla kaikki ne potilaat,  jotka saivat normaaliksi luokiteltavan korkuisen soluhappi ja soluenergiatason.

Kuitenkin 5% potilaista tuossa soluenergiatason nostoryhmässä ei  jostain syystä onnistunut nostamaan soluenergiatasojaan juuri ollenkaan,  eikä saanut siten lähellekkään normaalia soluenergiatasoa  – ja valitettavasti  he menehtyivät.

Eli  tämän metodin kokeilun  teho oli kokonaisuudessaan 95%,  jos ollaan ihan pilkuntarkkoja.

No nyt sitten näiden viidenkin prosentin auttamiseksi,  niin olen tehnyt valtavan määrän lisätyötä ja kerännyt tähän Miten Varmistaa Voitto Syövästä Tieteen Avulla kurssiin,  niin  monista kymmenistä lääkärien kirjoittamista syöpäkirjoista ja tutkimuksista,  joukon tieteellistä näyttöä omaavia parhaimpia lisätekniikoita,  joilla voit  vielä lisäparantaa tämän soluenergiatason nostometodinkin tuloksia, niin että jos et jostain syystä esim saisi normaalia soluenergiatasoa,  niin voisit silti saada riittävää apua näistä muistakin keinoista.

Yksi tällainen lisätekniikka tässä kurssissa millä parantaa tuloksia lisää,  on esim uusi ruoka-ainesosa löytö, jonka Yhdyvaltain Valtion Terveysviraston (NIH) rahoittama tutkimus on tehnyt.

Eli NIH:in rahoittama uusi tutkimus on löytänyt eräästä ruoka-aineesta ainesosan, joka on eliminoinut normaaleja soluja vahingoittamatta 90% testatuista syöpäsolunäytteistä koeputkikokeissa.

Jos ruoka-aine toimii kehon tasolla käytännössä yhtä hyvin kuin koeputkessa – se on silloin melkein tähän soluhappi ja soluenergianostometodiinkin verrattavissa oleva keino teholtaan.

Tämä aine tosin menettää tehonsa, jos sitä sisältävä ruoka tehdään väärin ja sinun pitää siksi valmistaa ruoka juuri oikealla tavalla.

Tämän takia MVVSTA-kurssissa on siksi hyvin tarkat ohjeet miten valmistaa tämä ruoka-aine oikein, että se toimisi yhtä tehokkaasti niinkuin tuossa yllämainitussa tutkimuksessakin.

Ja tämä oli siis vain yksi tällainen lisätekniikka esimerkki – MVVSTA kurssissa on monia muita superlupaavia tekniikoita tämän lisäksi.

Mitä kaikkea siis oikein tarkalleenottaen hyödyt ja opit tästä Miten Varmistaa Voitto Syövästä Tieteen Avulla  kurssista

 • Opit  alustavasti tieteellisesti toimivaksi todistetun metodin miten valjastat immuunijärjestelmäsi eliminoimaan tehokkaasti syöpäsoluja kehostasi –  tämä metodi   nosti uudessa tutkimuksessa etäpesäköitynyttä syöpää sairastavien koepotilaiden selvitymisasteen 100%:iin seuranta-aikana
 • Opit miten mitata helposti sen kuinka tehokkaasti immuunijärjestelmäsi toimii ja oletko siten riskissä että syöpäsi alkaisi kasvaa nopeasti vai oletko turvallisessa tilassa ja syöpäsi kasvu pysyy hyvin hitaana tai paikallaan
 • Opit yleisesti neroksi tunnustetun nobelvoittajatiedemiehen ja hänen professoriavustajansa tekemistä ravinneainekoeputkitutkimuksista,  joissa he ovat löytäneet keinon hidastaa syövän laajentumisesta ja leviämistä merkittävästi erikoisella 4 ravintoaineen yhdistelmällä
 • Opit miten tehdä paljon vaivaa vaativat solutason happitason nostoon liittyvät elämäntapaharjoitteet helpoksi ja vaivattomaksi- yhden  erikoisen mutta yksinkertaisen “tee se itse”  apuvälineen avulla.
 • Opit mikä oli tärkein yksittäinen elämäntapatekijä miksi 200 vuotta sitten ihmisille ei tullut syöpiä juuri kenellekkään – eli opit mikä oli tärkein yksittäinen tekijä sille,  miksi ihmisillä oli ennen korkea soluenergiataso – ja opit miten parhaiten hyödyntää tätä tekijää soluenergiatasosi nostossa
 • Opit mm. uuden ruoka-ainesalaisuuden, joka on todettu yhdysvaltojen terveysviraston rahoittaman tutkimuksen mukaan supertehokkaaksi syöpäsolujen eliminojaksi – Sillä että se on eliminoinut koeputkessa melkein kaikki testatut syöpäsolunäytteet (90%)  – annoksella joka ei  vahingoita terveitä soluja ja annoksella jonka saat helposti tätä ruokaa oikein laittamalla
 • Saat soluhappi ja soluenergiatasosi noston  avulla myös kehosi yleisen terveyden ja  hyvinvointisi  myös paljon korkeammalle tasolle  ja tulet  kaikinpuolin terveemmäksi, energisemmäksi ja hyvinvoivemmaksi
 • Opit millä muutamien syöpälääkärien käyttämällä metodiyhdistelmällä vakavasta haimasyövästä kärsivien potilaiden keskimääräinen elinaika nousi vajaasta sadasta päivästä 9 vuoteeen, yhdessä pienessä tutkimuksessa
 • Korkeampi soluhappi ja soluenergiataso  auttaa kehoasi palautumaan supertehokkaasti kaikesta stressistä ja siten se auttaa sinua  toipumaan nopeammin myös  raskaista syöpähoidoista ja niiden aiheuttamista sivuvaikutuksista – se parantaa sinun mahdollisuuksia myös selvitä syöpähoidoista –  eli valitettavasti osa syöpäpotilaista kuolee itse hoitoon,  vaikka ne toimisivatkin hyvin syöpää vastaan
 • Opit lääkäriprofessorin tekemästä mineraalilöydöstä,  joka on ratkaisevassa roolissa syöpien kehittymisessä  -kun  alueilla missä sitä on vähän ravinnossa,  on 5 kertaa enempi syöpiä verrattuna alueisiin, missä sitä on paljon ravinnossa.
 • Opit keinon miten voit vähentää syöpäsolujen kehoasi myrkyttävää vaikutusta ja saada oloasi paremmaksi –  lääkärien keksimällä  hyvin oudolla ja  erikoiselta  – ehkä ällöttävältäkin  kuulostavalla tekniikalla.
 • Opit minkälainen liikunta vähentää syöpäriskiä ja auttaa syövän voittamisessa ja opit minkälainen liikunta lisää syöpäriskiä ja lisää syövän kasvua – VAROITUS aikalailla kaikki  jopa huippu-urheilijatkin tekevät liikunnan syöpiä lisäävällä tavalla nykyaikana
 • Opit mineraalilöydöstä joka vähensi kokeessa pienellä annoksella 40% syöpien määrä verrattuna ei mineraalia ottaneeseen kontrolliryhmään – Mineraali todettiin normalisoivan syöpäsolujen solukuolemamekanismia ja se auttaa siksi myös päälläoleviin syöpiin teoriassa
 • Opit mikä yleinen asia lisää rintasyövän riskiä yli 100 kertaisesti ja josta on tulossa ehkä tupakointia suurempi skandaali lopulta  kun  nämä tutkimustulokset leviävät yleistiedoksi.
 • Opit yksinkertaisesta mutta mahdollisesti supertehokkaasta metodista, jonka nobelehdokkaana ollut biologinero keksi sikiöajan kehitystä tutkimalla – Metodista  jonka keksijän kotimaavaltio vaiensi voimakeinoin,  koska tämä metodi uhkasi kansallista turvallisuutta, kun sillä oli epäsuoraa vaikutusta sodankäyntiin tuona aikana kun se keksittiin
 • Opit mitkä ruuat lisäävät syövän kasvua ja mitkä ruuat ovat turvallisimpia syödä ilman syöpäsolujen kasvun lisäämistä –   yli 200 000 syöpään liittyvää ruokavalio kirjaa kuolemansa jälkeen myyneen ja ehkä eniten syöpäpotilaita ravinnon avulla hoitaneen lääkärin koko elämänuransa kokemusten pohjalta

Plus opit paljon muutakin sinulle hyödyllistä asiaa syövistä.

Karri, tämä kuulostaa hyvältä,  kerrotko vielä mitä tämä “Miten Varmistaa Voitto Syövästä Tieteen Avulla” -kurssi tarkalleenottaen sisältää?

MVVSTA-kurssi on siis saatavilla digitaalisena kurssina ja myös fyysisenä postin tuomana pakettina eli kotikurssina.

Digitaalinen verkkokurssi sisältää  6 videomoduulia, jossa  yli 3 tuntia videomateriaalia.  Ja videoiden lisäksi, verkkokurssi sisältää 4 ladattavaa  PDF tiedostoa, joissa yhteensä yli 100 sivua luettavaa materiaalia.

Fyysinen paketti  sisältää samat verkkokurssissa olevat  materiaalit,  mutta fyysisessä muodossa printtikansiossa ja dvd videosetissä.

Onko tällä kurssilla joku takuukin?

Kyllä on.

Koska tämän kurssin metodit on todettu alustavasti toimiviksi puolueettomissa tutkimuksissa.  Niin voin taata tämän tuotteen reilulla takuulla –  kun tiedän että metodit toimivat sinulle noiden tutkimusten pohjalta ennustettavasti.

Ja annankin tälle kurssille siksi vuoden 100%  enempikuin tyytyväisyystakuun.

Mikä on, että jos et ole jostain syystä,  tai edes ilman mitään syytäkään – täysin riemastunut tästä kurssista, niin voit palauttaa tuotteen vuoden ajan ja saada rahasi takaisin.

Eli ei mitään riskiä sinulle.

Onko tämä kallis kurssi?

Tämä MVVSTA-kurssi on hyötyihin nähden varsin kohtuuhintainen.

Tätä syöpä-asiaa tutkiessani löysin yhdysvalloista  syöpälääkäriavioparin,  jotka käyttävät osaa tämän kurssin tiedoista hoitaessaan potilaita  ( eikä edes sitä tärkeintä soluenergiatasonostometodia sisältävää osaa ) ja he laskuttavat noin 10 000 euroa( dollareista muutettuna) potilailtaan näistä neuvoista, ilman takuuta tuloksista.

He ovat erittäin menestyksekkäitä ja heidän hoitoon on pitkä jono.

Nyt  koska tässä minun kurssissani,  on vielä enempi ja hyödyllisempää tietoa  ja koska siinä on myös täysi tyytyväisyystakuu, niin tämä kurssini on vähintääkin tuon noiden lääkärien  laskuttaman 10 000 euron arvoinen asia.

En kuitenkaan pyydä tästä systeemistä tuota 10 000 euroa.

Enkä pyydä siitä edes kymmenesosaa tuosta, eli 1000 euroa.

Enkä edes puolta tästä, eli 500 euroa.

Vaan saat nyt tämän  kurssin omaksesi vain 349 euron hinnalla,  joka on saamaasi hyötyyn nähden varsin reilu hinta.

Ja muistutukseksi vielä, että saat kurssin siis 1 vuoden 100%  enempikuin tyytyväisyystakuulla.  Jolloinka sinulla ei ole mitään hävittävää.  Vain voitettavaa sitä kokeilemalla.

Okei siinä aikalailla kaikki.

Tilaa haluamasi joko digitaalinen tai fyysinen kurssi  tästä alta nyt.  Napsauttamalla oranssia “lisää ostoskoriin” nappia.

Takaan että se on elämäsi yksi parhaimmista päätöksistä, sen takia että se antaa sinulle paljon valtaa omaan kehoosi ja tulevaisuuteesi.

MVVSTA Digitaalinen Verkkokurssiversio   – välitön sisäänpääsy

——-

MVVSTA Fyysinen Kotikurssi Tuotepaketti – eli printtikansio ja DVD videosetti -ilmainen postitus

Parasta,

Karri Koivula

P.S.: Jos tilaat kurssin nyt saat lisäksi – Hammasterveys erikoisraportin ilmaisena bonuksena vielä paketin mukana. (Videon ja printtimateriaalin arvo 47 euroa.) Se opettaa sinulle miten pysäyttää reikiintyminen ja saada ikenet täydelliseen kuntoon.

Hammasterveys on avuksi syöpää vastaan taistelussa sinulle, koska hyvä hammasterveys auttaa parantamaan yleisterveyttäsikin.

Huomio:

Tämä julkaisu on vain informatiivisiin tarkoituksiin ei diagnosoimaan hoitamaan tai parantamaan mitään sairauksia. Julkaisu sisältää vain elämätapatekniikoita koskevaa tutkimustietoa ja informaatiota.