Miten voitat syövän helpoiten ja varmiten

Tänä vuonna kun olen lukenut lehtiä, niin on tuntunut että niissä on ollut
ennätysmäärä juttuja syövän saaneista henkilöistä.

Se että lehdissä on paljon syöpäjuttuja ei ole ihme, koska uuden tiedon
mukaan joka toinen saisi länsimaissa syövän ja syöpä olisi nousemassa
sydäntaudin ohi länsimaiden suurimmaksi kuolinsyyksi.

Eli syöpä on nykyisin yleinen melkein jokaista koskettava ongelma ja siksi ei
ole ihme että se näkyy lehdissäkin.

Mutta se mikä on yllättänyt minut on se kuinka monessa jutussa syövän
saanut henkilö on ollut nuori vain 20 -30 vuotias.

Ymmärrän melkein jos neljänkympin lopulla saa syövän jo – mutta 20-30
vuotiaat syövän saajat järkyttävät – 20 vuotiaalla elämä on vasta
alkamassa ja 30 vuotiaskin tuntuu hieman luonnottoman nuoreksi syövän
saajaksi.

Onneksi tilanne ei ole aivan toivoton sen takia että syövän ratkaisu on ehkä
jo käsillä. Syöpään on nimittäin keksitty uusia laatikon ulkopuolelta
löydettyjä tekniikoita, joista kerron tässä yhdestä ehkä
tärkeimmästä.

Eli yksi tärkeä innovatiivinen boksin ulkopuolikeino on elämäntapojen ja
niiden vaikutuksen huomioiminen syöpien eliminoinnissa.

Periaatteessa elämäntapojen hyödyntämistä on jo osin käytettykin syöpiin
jo nyt – tupakointi on esim yksi elämäntapatekijä joka on todettu
varmuudella aiheuttavan keuhkosyöpiä. Tämä tieto on sitten johtanut
tupakkavalistukseen, joka on vähentänyt tupakointia ja sitten samalla myös
keuhkosyöpiäkin merkittävästi.

Nyt kuitenkin näiden elämäntapatekniikoiden hyöty voisi olla paljon
suurempikin, kuin mitä se on tämän tupakoinnin ja keuhkosyöpien kanssa.

Eli tilanne on se, että noin 150 vuotta sitten syöpiä oli paljon vähempi.

On esim tietoa 150 vuoden takaisesta Victoriaanisesta eli kuningatar Victorian
aikaisesta Eglannista, että heillä oli alle 10% siitä syöpien määrästä
mikä meillä nykyihmisillä on ja että heillä syöpää esiintyi lähes
täysin vain vanhemmilla ihmisillä.

Nyt yksi iso virheellinen myytti johon melkein kaikki uskovat on että
ihmisillä oli ennen vähempi syöpiä, koska he kuolivat nuorina ennen syöpien
yleisintä tuloikää, joka on kuitenkin vanhempana.

Tämä myytti pitää paikkaansa joidenkin väestöjen osalta jotka kuolivat
melkein kaikki hyvin nuorina, mutta se ei koske kaikkia väestöjä.

Se ei koske esim Victoriaanista Englantia. Victoriaanisessa Englanissa oli se
tilanne että he kuolivat suurissa määrin lapsina ja heidän keskielinikä
oli työläisillä 25 vuotta ja yläluokalla 45 vuotta sen takia .

Nyt kuitenkin kun heidän korkean varhais-laspikuolleisuuden poistaa ja mittaa
keskielinikää yli 5 vuotiaiksi eläneistä, niin nyt heidän
keskielinikänsä nouseekin yhtä suureksi kuin meidän nykyihmisten, eli noin
75 vuoden kieppeille.

Eli Victoriaanisen ajan ihmiset eivät kuolleet nuorina, vaan he kuolivat
joko aivan lapsina ja jos eivät, niin he elivät sitten keskimäärin noin
75 vuoden paikkeille – eli hyvin vanhoiksi.

Ei ole sinänsä mikään yllätys että he elivät vanhoiksi, kun heillä ei
esiintynyt meidän nykyihmisten elämää lyhentäviä sairauksia kuten
sydäntautia ja syöpää juurikaan ja oli mahdollista elää vanhaksi, vaikka
lääkärien käyttämät hoidot olivatkin vielä varsin alkeellisia .

No tämä tarkoittaa nyt siis sitä että ihmiset elivät ennen todistetusti
yhtä vanhoiksi kuin me nyt, mutta ilman syöpiä melkein kaikki.

Ja se taasen tarkoittaa loogisesti sitä että nykypäivän syöpien syy on
silloin aikalailla täysin elintavoissa – koska siis tuon Vicoriaanisen ajan
ihmisillä oli samat geenit kuin mitä meillä nykyään.

Eli ei vain keuhkosyöpä johdu pääosin elintavoista, vaan aikalailla
kaikki syövät johtuvat ensin nykyelintavoista ja sitten vasta geeneistä. Eli
kuten sanotaan geenit lataavat aseen ja elämätavat painavat liipaisimesta.

No nyt se miljoonan taalan kysymys on, että mitkä tekijät muuttuneissa
elämäntavoissamme ovat syöpien lisääntymisien syy sitten?

Jos tietäisimme syyn tai syyt, voisimme ehkä tehostaa syöpähoitotuloksia
tiedon avulla niinkuin olemme jo tehneetkin jossain mielessä tupakoinnin
vähentämisen avulla.

No tilanne on niin että lääkärit ovat itsesiassa jo tehneet löydön
tähän liittyen . He ovat saaneet selville sellaisen läpimurtotiedon, että
elämäntapamuutos on aiheuttanut syöpien lisääntymisen pääasiallisesti
kehon solutason happitason laskun takia.

Eli että elämme siis nykyelämäntavoilla tavalla jonka johdosta solutason
happitasomme pysyy merkittävästi matalempana kuin mitä se oli 150 sitten
eläneillä ihmisillä ja se on tämä happitason mataluus, joka on johtanut
syöpien määrän valtavaan kasvuun yhdessä muiden lisätetekijöiden kanssa,
mitä esim tupakka on .

No nyt lääkärit ovat vielä lisäksi testanneet tutkimuksessa, että mitä
tapahtuu jos normaalin syöpähoidon eli leikkaus kemo ja säteilyhoidon saavan
potilaan happitaso nostetaan samaan aikaan elämäntapaohjauksen avulla yhtä
korkealla tasolle, kuin mitä se oli niillä lähes syöpävapailla
Victoriaanisen ajan ihmisillä keskimäärin.

Ja mitä tapahtuikaan?

No mitä tapahtui, oli että tutkimuksessa happitasoa nostaneen
potilasryhmän syöpähoitulokset parantuivat 6 kertaisesti verrattuna
siihen ryhmään joka sai vain pelkän kemo-leikkus-säteilyhoidon.

Toi 6 kertaa parempi tulos olisi jo vissiin paras yksittäinen
syöpähoitotulosparannusharppaus ikinä, mutta tarkemmin tarkasteltuna tulos
tutkimuksessa on jopa vieläkin parempi.

Eli tutkimuksessa niiden happitasonnostoryhmän potilaiden, jotka saivat
normaaliksi luokiteltavan solutasonhappitason – niin heidän
selviytymisprosentti oli 100% .

Eli näytti siltä että normaali happitason saavuttaminen takasi pelastumisen
syövästä.

Normaalia happitasoa voi tosin olla mahdoton saavuttaa, jos syöpä on jo liian
pitkällä . Esim tossa tutkimuksessa osa ihmisiä ei siis saanut happitasoaan
nostettua normaaliksi ja he olivat ne jotka kuolivat syöpään siinä
happitasonostoryhmässä sitten.

Kuitenkin näyttäisi alustavasti siltä että tätä happitasonostotekniikkaa
käyttämällä nykyhoitojen kanssa syöpä voi olla ehkä jo melkein
voitetuksi luokiteltu terveysongelma – jos tätä tekniikkaa käytetään
tarpeeksi ajoissa.

Tämä ei ole niin suuri ihme kuin voisi alkuun ajatella, koska siis ihmisillä
ei ollut 150 vuotta sitten syöpiä juurikaan vanhoinakaan ja syövän
ennaltahkäisy on siksi jo varmuudella mahdollista ja ei ole kovin suuri hyppy
siihen että sama metodi eli syövän pää-alkusyyn poisto auttaa myös
päälläkin olevaan syöpään merkittävästi.

Nyt tämä happitasonostometodi ei ole vielä käytettävissä lääkärien
ohjamaana muutakuin tutkimuksien yhteydessä, se on kuitenkin käytettävissä
oikean tiedon avulla itsenäisesti.

Olen käyttänyt metodia itse yleisterveyden parantamiseen jo useita vuosia (
kehon normaali toiminta edellyttää siis normaalia solutasonhappitasoa) ja
viime vuonna kokosin ohjeet miten käyttää tätä happitasonnostoa nimenomaan
syöpien yhteydessä tähän Miten
Taistella Syöpiä Vastaan Tieteen Avulla kotikurssiin.

Jos sinulla on syöpä niin suosittelen käyttämään tuota kotikurssia muun
hoidon tukena.

Ja olisi vielä parempi jos olisit jo voittanut syövän normaailihoitojen
avulla ja sinun tarvisi vain pitää syöpä uusimasta –tämä kun on
vielä helpompi saada aikaiseksi.

Parasta,

Karri Koivula

P.P.S.: Lisää juttua syövästä tulossa kuten mm
Saari jossa 80 % polttaa mutta ei keuhkosyöpiä – mikä salaisuus
Tutkimus: Victoriaanisella ajalla syövät etenivät hitaammin kuin nykyään –
mikä syyynä?