Yllättävä Sydänterveys läpimurto tutkimus

Luin tänään aamukahvilla yhdestä lääkärin tekemästä kirjasta maininnan Suomessa tehdystä sydänterveystutkimuksesta ( JAMA strandberg ja muut) jonka tulos oli varsin järisyttävä.

Tässä Suomessa jo jokusen vuosi takaperin tehdyssä mutta edelleenkin ajankohtaisessa tutkimuksessa seurattiin kahta sepelvaltimotauti riskissä olevaa potilasryhmää.

Eli yhtä ryhmää joka sai lääkehoidon useine lääkkeineen ja toista ryhmää joka ei saanut mitään lääkehoitoa.

5 vuoden seurannan jälkeen tutkimustulos oli mitä ehkä voisit olettaa sen olevan.

Tulos oli että lääkehoitoa saaneessa ryhmässä oli vähempi sydänkohtauksia 5 vuoden jälkeen niinkuin toivoisi.

Tosin tulos oli että sydänkohtauksia oli vain hieman vähempi, eli hyöty ei ollut vielä tässä vaiheessa merkittävä.

Seurantaa kuitenkin jatkettiin vielä 10 vuotta lisää.

Mitä arvaisit tuloksen olevan pidemmän seuranta-ajan jälkeen?

Oliko lääkehoitoa saaneen ryhmän tulos parantunut nyt merkittäväksi ja ero suurentunut ratkaisevan suureksi ei hoitoa saaneisiin, vai oliko ero tasoittunut?

No tulos oli varsin järisyttävä.

Ero oli kasvanut ratkaisevaksi, mutta toisinkuin olisit ehkä odottanut.

Eli tulos oli että lääkehoitoa saaneiden ryhmän tulos oli nyt romahtanut suhteessa ei hoidettuihin.

Tällä pidemmällä aikavälillä, lääkehoitoa saaneilla oli nyt tuplasti suurempi kuolleisuus kuin ei lääkityillä.

Eli hoito oli tuonut lyhytaikaikaisia tuloksia, mutta hoito oli heikentänyt rajusti tuloksia pitemmällä aikavälillä.

Tämä hoidon mahdollinen ( huom: eli puolet suurempi kuolleisuus saattoi olla sattumaakin) epäonnistuminen pitkällä aikavälillä oli järisyttävä ja ei haluttu tutkimustulos.

Mutta se ei ehkä ollut kovin suuri yllätys kuitenkaan , koska toi hoito mitä annettiin ei pyrkinyt ratkomaan ongelman alkusyytä, vaan on oli vain oireita hoitavaa – ja tunnetusti vain oireen hoito voi pidemmän päälle olla pahemmaksi.

Esim jos autosi pitää kovaa klonksunta ääntä ja mekaanikko antaa sinulle korvatulpat ettei ääni häiritse, niin pidemmän päälle toi ratkaisu ei ehkä ole se paras autosi kunnon kannalta.

Ja uskonkin että tulevaisuudessa oireiden hoidon lisäksi aletaan yhä enenemissä määrin ratkoa kehon ongelmien alkusyitäkin ja sitä kautta varmistetaan paremmat tulokset, niin lyhyellä kuin pitkälläkin välillä. 

Sepelvaltimotaudissa ongelman alkusyy on itseasiassa jopa jo tiedossa suurinpiirteisesti. Se syy on siis varmasti elintavoissa jotenkin, koska tätä ongelmaa ei esiintynyt juuri ollenkaan 100- 200 vuotta takaperin.

Ja olen pystynyt vielä tarkentamaan syyn vielä tarkemmaksi – eli syy on uskoakseni lähes varmasti elitapojen muutoksen aiheuttamassa soluenergiatason laskussa.

Eli entisaikojen ihmisillä oli elintavoista johtuen korkeampi soluenergiataso ja meillä nykyihmisillä on matala.

Tämä soluenergiatason lasku on isoin muutos mitä on tapahtunut kehomme sisällä elintapamuutoksen takia.

Nyt sitten tämä meidän nykyihmisten matala soluenergiataso luo uskoakseni sepelvaltimotautia pää alkutekijänään, koska toi kohta joka tukkeutuu sepelvaltimossa, on kehomme kohta jossa on suurin mekaaninen rasitus sydänmen pumppauksen takia, kun tuossa kohtaa valtimosuoni supistuu litteäksi sydänmen pumpauksen takia.

Sydänmen yleiten tukkeutuva kohta on siis kuin puutarhaletku jonka päälle astuisit tuhansia ja tuhansia kertoja joka päivä.

Tämän takia juuri tuo tukkeutuva kohta on kohta jonka pitää korjautua eniten.

Ja tämän takia tuossa kohdassa matala solunergiataso tulee esille helpoiten, kun tämä iso extrakorjausmäärä vaatii reilusti soluenergiaa.

Nyt toi kohta ei voi kuitenkaan ikinä kärsiä energiapulan aiheuttamasta korjausvajeesta, koska jos suoni puhkeaa-repeää tosta kohtaa, se aiheuttaa kuoleman välittömästi.

Siksi kehomme reagoi liian matalaenergiseen tilaan ja korjausvajeeseen sepelvaltimon seinässä hätäkorjausprosessilla joka on rasva, kolesteroli ja kalkkipaikkaplakin tekeminen sinne verisuonen seinään.

Tämä lyhyellä välillä hengen pelastava korjausprosessi on kuitenkin vain hätämekanismi ja tarkoitettu hetkelliseen käyttöön ja keho ei osaa pysäyttää sitä ajoissa ja kohta ylipaikkaantuu umpeen asti jos energiapulatila jatkuu pysyvänä kroonisena ongelmana.

Tämä voi kuulostaa erikoiselta selitykseltä alkuun, mutta tätä selitystä tukee aikalailla kaikki havainnot mitä on tehty tästä ongelmasta.

Tätä matala soluenergia alkusyyselitystä ja korjausvaje selitystä tukee se esim että suonitukos kasvaa myös suonen ulkoseinälläkin – eli ulkoseinäänkin tulee liikapaikkausta myös, koska myös ulkopintakin vaatii korjausta yhtälailla sen sydänmen pumpauksen luoman mekaanisen rasituksen takia. 

Tämä energiapula ja korjauspulaselitys selittää myös sen miksi diabeetikoilla on jopa yli 5 kertainen riski sepelvaltimotaudin aiheuttamille sydäreille. Eli heillä liian korkea verensokeri vaurioittaa verisuonien seiniä jokapuolella kehoa, joka sitten lisää samalla myös tuon sepelvaltimossa tukkeutuvan kohdan korjausvajetta.

Tämä energia ja korjauspulaselitys selittää myös miksi kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivät kuolevat myös monin kerroin useammin sepelvaltimotautiin. Eli heillä on etenkin muita matalempi soluenergiataso, kun kilpirauhashormoni on kanssa yksi päätekijä soluenergian tuotannossa.

Tämä energia ja korjauspula selitys selittää myös senkin miksi sepelvaltimo tukkeutuu paljon nopeammin pallolaajennuksen jälkeen . Eli pallolaajennus vahingoittaa verisuonen seiniä reilusti ja keho lisää tätä ongelman alunperinkin aiheuttanutta hätäkorjausta sen jälkeen oikein urakalla – nopeuttaen ongelman muodostumista hyvänä todisteena että ongelma tosiaan liittyy korjaukseen.

Tämä energia ja korjauspula selittää myös miksi ennen 100-200 vuotta sitten ei ollut nykypäivään verrattuna juuri ollenkaan sepelvaltimotautia ja sydäreitä, vaikka tuolloin lähes ainoa rasva jota oli tarjolla oli eläinrasva ja melkein kaikki käytetty rasva oli siksi kovaa rasvaa. 

Eli näin oli koska soluenergiataso on suurempi tekijä kuin kova eläinrasva, koska ilman korjausvajetta ja paikkakohtaa, suonen seinään ei ehkä voi tartttua rasvaa kovin paljoa.

Energiapula ja korjausvajeselitystä tukee myös sekin että ei ole sepellaskimotautia ja laskimot joissa ei ole siis kovaa mekaanista rasitusta eikä siksi suurta korjaustarvetta, niin eivät ikinä tukkeudu. Ellei laskimoa ole laitettu valtimopaikkaaan kirurgisesti, silloin laskimokin alkaa tukkeutua.

Eli näyttäisi siltä vahvasti että matala soluenergiataso on tosiaankin pää alkusyynä melkein meitä kaikkia koskettavaan verisuonen tukkeutumiseen tietystä kohtaa sydänmestä eli siihen sepelvaltimotautiin joka on siis yleisin kuolinsyy länsimaissa.

Matala soluenergiataso näyttäisi yhtä lailla olevan pääalkusyyselitys myös melkein kaikkiin muihinkin kehon ongelmiin minkä määrä on lisääntynyt rajusti viimeisen 100-200 vuoden aikana. 

Ja siksi haluat ehdottomasti hankkia korkeamman soluenergiatason jos haluat paremman sydänterveyden tai muutenkin paremman terveyden ja hyvinvoinnin.

Hanki korkeampi soluenergiataso tämän systeemin avulla.

Parasta,

Karri Koivula

P.S.: Eli ihmisillä oli ennen paljon parempi sydänterveys ja muukin terveys ja hyvinvointi korkeamman soluenergiatason takia.

Nosta hyvinvointisi ja terveytesi entisaikojen tasolle nostamalla soluenergiatasosi entisaikojen korkuiselle tasolle tämän systeemin avulla

107 Terveys &​ fitness ​ salaisuutta, emailin välityksellä -ILMAINEN!

Anna minulle nimesi ja sähköpostiosoitteesi ja lähetän sinulle 107 terveys & fitness, onnellisuus ja menestys salaisuutta.

Hei olen Karri "Da Vinci" Koivula ja olen täällä auttamassa sinut parhaaseen kuntoon mitä ikinä, niin henkisesti kuin fyysisesti.
Nopeammin ja paremmin kuin voit uskoakaan. Olen jo auttanut tuhansia ja tuhansia,  bestselleri kirjojeni ja kurssieni avulla Suomessa.
Haluan että sinä olet seuraava!

Varoitus: Jos loukkaannut helposti, silloin et halua lukea suorasanaisia suoraan sydänmestä tulevia mietteitäni. Mutta jos nautit hyvästä naurusta aina välillä, silloin kirjoita nimi ja s-posti alle ja paina tilaa nappia  ja tervetuloa kyytiin.

Tilasit Karrin emaili-kirjeen onnistuneesti!